Posts Tagged ‘serendipity’

سرندیپیتی

June 24th, 2013

<![CDATA[serendipity-test-500x500
واژه «سرندیپیتی» مرا به یاد کارتون انمیشنی می‌انداز که در دوران نوجوانی من از تلوزیون پخش می‌شد. سرندیپیتی موجود عجیب جشم درشت صورتی بود که در جزیره‌ای در نا کجا آباد با سایر موجودات عجیب و غریب زندگی می‌کرد. از کارتون که بگذریم، خود کلمه سرندیپیتی داستان جالبی دارد. این کلمه در سال ۲۰۰۴ توسط یکی از سایتهای ترجمه به عنوان یکی از ده کلمه با ترجمه دشوار عنوان شده است. دیکشنری وبستر معنی آن را «پیدا کردن چیزی ارزشمند بدون جستجو برای آن»  عنوان می‌کند.
نکته جالب در ریشه این کلمه است. این کلمه از داستان ایرانی سه شاهزاده سراندیب گرفته شده است. این سه شاهزاده به صورت اتفاقی نائل به کشفهای مهمی می‌شدند. این داستان در قرن هجدهم به اروپا راه پیدا و محبوبیت پیدا می‌کند و منشا پیدایش کلمه Serendipity   در انگلیسی می‌شود. همین کلمه در آلمانی نیز به صورت  serendipität  وجود دارد.
 
پستهای مرتبط]]>

Tags: , ,
Posted in Uncategorized | Comments (1)