پیش به سوی پاریس

تیر ۲۵ام, ۱۳۸۹


خدا بخواهد فردا داریم میریم پاریس!

نایب الزیاره همه خواهیم بود.

Posted in Uncategorized | Comments (۲)

۲ Responses to “پیش به سوی پاریس”

  1. ali reza Says:

    با سلام به شما خوش بگذرد وخدمت خانواده سلام بفرست وشیوا وشایان را از جانب من ببوس ملیکا به شیوا سلام میرساند

  2. من در مسافرت های بسیاری هستم Says:

    سلامت سفر بدرقه تصمیمتان

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.