کتاب جدید

دی ۷ام, ۱۳۸۸

کتاب تعبیر خواب فروید را دارم شروع می کنم. یک کم ضخیمه ولی ارزش خوندن داره.  کتاب “خانواده، دولت و مالکیت خصوصی” اثر فردریش انگلس، چند صفحه اش بیشتر نمونده. باید سراغ بقیه Evolutionary Psycology هم که دو سه بخشش رو خوندم و بقیه اش رو نیمه کار رها کردم، هم باید برم. چقدر کار !

Posted in Uncategorized | Comments (۰)

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.