نارگیل و موز

September 29th, 2012

<![CDATA[هندیها و چینی‌ها اصطلاح خاصی برای افرادی که حداقل یک نسل قبل به غرب و به خصوص آمریکا مهاجرت کرده‌اند  و بعد از برگشت موقت یا دائم، کاملا فرهنگ هندی یا چینی خود را از دست داده‌اند و اخلاق کاملا آمریکایی گرفته‌اند، دارند.
معمولا این افراد قادر به تکلم به زبان هندی نیستند، رسوم و آداب هندی را نمی‌دانند و برای آنها ارزشی قائل نیستند.
هندیها به این افراد نارگیل می‌گویند. از بیرون تیره رنگ ولی از داخل سفید پوست هستند. چینیها نیز به دلایل مشابه به این نوع افراد موز می‌گویند.
جالب نیست ؟]]>

Posted in زبانشناسی | Comments (1)

One Response to “نارگیل و موز”

  1. محمد Says:

    حتما جالبه که تو نوشتی.
    حالا ما چی بگیم؟!

Leave a Reply