ازدواج در قرن بیست و یکم

September 29th, 2012

<![CDATA[چند روز پیش، سر میز نهار، دیدم که همکارام دارن در مورد ازدواج یکی صحبت می‌کنم. من که وسط بحث رسیده بودم، پرسیدم راجع به کی دارید حرف می‌زنید. گفتند فلانی. کاشف به عمل آمد که فلانی، همکار بنده در اتاق مجاور چند هفته‌ای است که ازدواج کرده‌اند. با تعجب پرسیدم که چطور ما نفهمیدیم. همکارم یک جوری گفت، تو که جای خودت، هم اتاقیش هم دیروز به صورت اتفاقی وقتی فهمیده که تغییر استاتوسش رو توی فیس‌بوک دیده. 
گرچه که به تازگیها اولی بچه‌شان به دنیا اومده بود، ولی حقش نبود به ما می‌گفت ؟]]>

Posted in تجربه | Comments (1)

One Response to “ازدواج در قرن بیست و یکم”

  1. سامان Says:

    😆
    اینجا تا 2 نفر به هم می خندن تو دانشگاه شبش می بینیم
    تو استاتوس فیس بوکشون in relationship ظاهر می شه !!

Leave a Reply