محسن نامجو هم بعله‌!

August 11th, 2012

<![CDATA[رفته بودیم بروکسل. همسربانو آوای آشنایی رو می‌شنود و در پی صدا می‌گردد. منبع صدا دستگاه پخش موسیقی نوجوانانی هستند که خوشبختانه به انگلیسی صحبت می‌کنن. بعد از پرس و جو و جستجوی اینترنتی متعاقب آن، ترانه Manish Boy از Muddy Waters شناسایی می‌شود.
من در یک جستجوی مختصر نتوانستم بفهمم که آیا نامجو ترانه  الهام بخش را معرفی کرده است یا نه.
به نظرتان شبیه کدام آهنگ محسن نامجوست ؟
می‌توانید در اینجا بشنویدش:
http://www.youtube.com/watch?v=w5IOou6qN1o

 
 ]]>

Posted in شنیدنی | Comments (0)

Leave a Reply