خبر

May 27th, 2012

<![CDATA[آخیش، بالاخره اومدیم تو سطح اخبار.

دیگه لازم نیست جواب همکارم رو بدم که چند وقتیه که خبری از کشورتون نیست.]]>

Posted in Uncategorized | Comments (2)

2 Responses to “خبر”

 1. mon general ! Says:

  سلام سعيد جان…
  حال احوال چطوره ؟ کار و بار خوبه؟؟
  چند وقت بود که هي به يادت بودم ..تا اينکه امروز از جلوي قطب راوندي عبور ميکردمو ، کلي يآد اون دورانه قشنگ برام زنده شد
  هر جا هستي در کنار خانواده خوب و خوش باشي رفيق…

 2. سعید Says:

  به به. مخلص مون ژنرال
  شکر خدا من بد نیستم. تو چطوری ؟ فرانسه‌ات در چه حاله، دیگه فکر کنم الان به فرانسه خواب می‌بینی.
  یادش به خیر. دوران خوبی بود. از هیچ کسی از بچه‌ها خبر نداری ؟

Leave a Reply