فلسفه سیستم آموزشی

February 20th, 2012

<![CDATA[به نظر می‌رسد که نظام آموزشی ایران عینا از روی فرانسه کپی‌برداری شده باشد. در فرانسه مراحل آموزشی به ترتیب زیرند:

سه سال کودکستان  Ecole Maternelle
پنج سال ابتدایی  Ecole elementaire
چهار سال دبیرستان  College
دو سال پیش دانشگاهی lycee
 

در حالیکه در اکثر سایر نظامهای آموزشی دوره راهنمایی وجود ندارد. مثلا در آلمان همه دانش‌آموزان چهار سال ابتدایی را می‌گذرانند. بعد از طی این دوره آموزشی، دانش‌آموزان بر حسب استعداد و علاقه به دبیرستان، چیزی معادل هنرستان یا فنی‌حرفه‌ایهای خودمان تقسیم می‌شوند.
تفاوت عمده سیستم آموزش فرانسوی در راهنمایی است که همه دانش‌آموزان در آن آموزش یکسانی می‌بینند. شاید این تفاوت را بتوان با شعار ملی فرانسه توضیح داد. فرانسویها سه کلمه را به عنوان شعار ملی خود انتخاب کرده اند:

آزادی  Liberté
برابری  égalité
برادری fraternité

شعار برابری در شعار سه قسمتی فرانسه، طراحان نظام آموزشی را بر آن داشته که روشی اتخاد کنند که تا حد ممکن برای همه یکسان باشد. در نتیجه هشت سال آموزش یکسان در این کشور وجود دارد و تخصصی شدن دروس تنها از سال نهم شکل می‌گیرد.
احتمالا هنگام اخذ رویه‌های شهر نشینی در ابتدا، این نظام نیز بدون توجه به فلسفه آن و تطبیقش با شرایط و نیازهای کشور وارد شده است.]]>

Posted in تامل | Comments (1)

One Response to “فلسفه سیستم آموزشی”

 1. ناشناس Says:

  سلام
  در کشور ایران خیلی موارد مشابه از این دست وجود دارد.
  اوصولاً تمامی افراد کم همت به دنبال کپی برداری، بدون بررسی نیاز های واقعی خود هستند.
  یک نمونه عینی این کپی برداری در دانشگاه دفاع ملی یا دانشگاه جنگ وجود دارد.
  دوره این دانشگاه معادل دوره دکترای علوم دیگر است.
  در این دانشگاه شرایط و موقعیت های جغرافیایی تدریس شده مربوط به آمریکا شمالی و لاتین می باشد.
  غافل از اینکه اقلیم ما بسیار متفاوت می باشد.
  حال سوال؟
  چرا افراد و سیستم ها حاضر به قبول اشتباهات خود نبوده و به ادامه این را تن می دهند؟

Leave a Reply