پیشگویان نادی

September 16th, 2011

<![CDATA[مطابق افسانه‌های هندی، گذشته، حال و آینده همه افراد بشر توسط روحانیون قدیمی پیش‌بینی شده و در الواحی مکتوب شده است. این الواح نسل به نسل در خانواده‌ای که از زمانهای بسیار دور حافظ آنها هستند، نگهداری می‌شود. نسل معاصر این خانواده، پذیرای مراجعین هستند و با مراجعه به آنها می‌توان از محتوای لوحی که از زمانهای بسیار دور برای مراجع نگاشته شده است، مطلع شد. البته این پیش‌بینهای قدیمی می‌توانسته‌اند پیش‌‌بینی کنند که چه کسانی به آنها مراجعه خواهند کرد و تنها الواح را برای کسانی نوشته‌اند که روزی به این معبد مراجعه خواهند کرد و به این ترتیب در مصرف کاغذ و پیش‌گویی صرفه‌جویی کرده‌اند.
خادم معبد بعد از پرسیدن نام و مشخصات به درون معبد رفته و لوحی مخصوص مراجع را جستجو می‌کند. لوح مخصوص هر شخص، مقداری از گذشته و حال  او را توضیح می‌دهد و اطلاعاتی در مورد آینده وی، از جمله اطلاعاتی در مورد مرگ مراجع را در اختیارش قرار می‌دهد. این اطلاعات بسیار محرمانه است و فرد به هیچ عنوان نباید آن را فاش نباید، وگرنه سرنوشت شومی در انتظارش خواهد بود. این خدمت البته مجانی نیست و مبلغی جزئی بابت حق الزحمه دریافت می‌شود.
اطلاعات بیشتر را می‌توان اینجا پیدا کرد.
 
 ]]>

Posted in مذاهب | Comments (0)

Leave a Reply