Archive for September, 2011

این خانه قشنگ است

September 18th, 2011

<![CDATA[این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست    این خاک چه زیباست ولی خاک وطن نیست

آن کشور نو آن وطــــن دانش و صنعت    هرگز به دل انگیــــــــــزی ایران کهن نیست

در مشهد و یزد و قم و سمنان و لرستان   لطفی است که در کلگری و نیس و پکن نیست

در دامن بحر خزر و ساحل گیلان        موجی است که در ساحل دریای عدن نیست

در پیکر گلهای دلاویز شمیران             عطری است که در نافه ی آهوی ختن نیست

آواره ام و خسته و سرگشته و حیران          هرجا که روم هیچ کجا خانه من نیست

آوارگی وخانه به دوشی چه بلایی ست    دردی است که همتاش در این دیر کهن نیست

من بهر که خوانم غزل سعدی و حافظ        در شهر غریبی که در او فهم سخن نیست

هرکس که زند طعنه به ایرانی و ایران    بی شبهه که مغزش به سر و روح به تن نیست

پاریس قشنگ است ولی نیست چوتهران          لندن به دلاویزی شیراز کهن نیست

هر چند که سرسبز بود دامنه آلپ                   چون دامن البرز پر از چین وشکن نیست

این کوه بلند است ولی نیست دماوند          این رود چه زیباست ولی رود تجن نیست

این شهرعظیم است ولی شهرغریب است       این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست

]]>

Posted in ادبیات | Comments (5)

پیشگویان نادی

September 16th, 2011

<![CDATA[مطابق افسانه‌های هندی، گذشته، حال و آینده همه افراد بشر توسط روحانیون قدیمی پیش‌بینی شده و در الواحی مکتوب شده است. این الواح نسل به نسل در خانواده‌ای که از زمانهای بسیار دور حافظ آنها هستند، نگهداری می‌شود. نسل معاصر این خانواده، پذیرای مراجعین هستند و با مراجعه به آنها می‌توان از محتوای لوحی که از زمانهای بسیار دور برای مراجع نگاشته شده است، مطلع شد. البته این پیش‌بینهای قدیمی می‌توانسته‌اند پیش‌‌بینی کنند که چه کسانی به آنها مراجعه خواهند کرد و تنها الواح را برای کسانی نوشته‌اند که روزی به این معبد مراجعه خواهند کرد و به این ترتیب در مصرف کاغذ و پیش‌گویی صرفه‌جویی کرده‌اند.
خادم معبد بعد از پرسیدن نام و مشخصات به درون معبد رفته و لوحی مخصوص مراجع را جستجو می‌کند. لوح مخصوص هر شخص، مقداری از گذشته و حال  او را توضیح می‌دهد و اطلاعاتی در مورد آینده وی، از جمله اطلاعاتی در مورد مرگ مراجع را در اختیارش قرار می‌دهد. این اطلاعات بسیار محرمانه است و فرد به هیچ عنوان نباید آن را فاش نباید، وگرنه سرنوشت شومی در انتظارش خواهد بود. این خدمت البته مجانی نیست و مبلغی جزئی بابت حق الزحمه دریافت می‌شود.
اطلاعات بیشتر را می‌توان اینجا پیدا کرد.
 
 ]]>

Posted in مذاهب | Comments (0)