کم‌ آوردم، اساسی

August 22nd, 2011

<![CDATA[یکی از همکارهای آلمانیم، به فرهنگ شرق علاقمند است و کلی در این زمینه مطالعه دارد. مناطق جغرافیایی شرق را می‌شناسد، غذاهای بومی، سیاست محلی، مذاهب و فرق و خلاصه کلی از اطلاعات از کشورهایی مثل هند، چین پاکستان و ایران دارد. فردای روزی که پست قبلی را نوشتم، صداش کردم و گفتم یک چیز جالب، می‌دانستی که کلمه assassin منشاء ایرانی دارد. گفت معلومه، مگه تو نمی‌دانستی؟  همونا که تو کوهها بودن و آدمها رو ترور می‌کردند. راستی این کلمه دقیقا به فارسی یعنی چی ؟
بعضی از کلمه‌های دیگر رو هم می‌دانست. مثلا می‌دانست که کلمه magic یک ربطی به روحانیون قدیم ایران (مغ) دارد. دماغم سوخت. چرا باید این آلمانی این قدر از کشور من اطلاعات داشته باشد در حالیکه یک ایرانی معمولی مثل من، نصف این در مورد کشور خود مطالعه ندارد. فقر دانش عمومی در مورد تاریخ و فرهنگ کشورهای همسایه، مانند هند و پاکستان پیشکش.
چیزهایی زیادی هست که باید در لیست مطالعه‌ام قرار دهم.
 ]]>

Posted in تامل | Comments (0)

Leave a Reply