Archive for June, 2011

گردهم‌آیی شرکت

June 12th, 2011

<![CDATA[
هفته پیش تو شرکت گردهمایی داشتیم. کارکنان بخش ما از هم دفترهای شرکت از بمبئی، پاریس، بلوا، بلژیک، آخن و سلکن یک جا جمع شدند که با هم بیشتر آشنا شوند. ما با شش هفت تا ماشین راه افتادیم. بقیه‌ هم به طرف مختلف آمدند.

ابتدا چند پرزنتیشن توسط مدیران ارشد ارائه شد. هدفهای جدید در این پرنتیشنها ارائه شد. یکی از این پرزنتیشن ها به صورت نمایش بود که توسط دو تن از مدیران شرکت ارائه شد. در این نمایش، یکی از مدیران نقش برنامه‌نویسی که برای استخدام مصاحبه می‌شد و دو مدیر دیگر نقش مصاحبه کننده ها را بازی می‌کردند. در این نمایش نکاتی را که می‌خواستند در قالب پرسش و پاسخ ارائه کردند.

بعد از ارائه پرزنتیشنها قسمتهای جالب شروع شد. ابتدای ورود افراد از دفاتر مختلف به صورت تصادفی به میزهای مختلف تقسیم شدند. دور میز حدود ۸ نفر از ملیتهای مختلف و از دفاتر مختلف به صورت تصادفی با هم آشنا می‌شدند. هر سال به هر گروه  پروژه‌‌‌ای برای تمرین همکاری و خلاقیت داده می‌شود. امسال به هر گروه یک دوربین فیلم‌‌برداری خیلی کوچک و ساده، چند صفحه قوانین و موضوع هر گروه تحول داده شد. هر گروه باید با توجه به موضوع داده شده، فیلمی کوتاه حداکثر سه دقیقه با امکانات موجود در سالن و دفاتر بسازد به طوری که به شرکت و اهداف شرکت مربوط باشد. گزارش هوا، مستند،‌ اخبار، گزارش بازی چند تا از موضوعها بودند.

فیلمهای ساخته شده بعدا در سالنی پخش شد. بعد از این برنامه، دو سه ساعت برنامه بازی و حرف زدن بود. در حین صرف شام در شرکت، در سالنی، افراد می‌توانستند دور میزهایی با هم صحبت کنند، پینگ پنگ، مینی گلف، پین بال، فوتبال دستی و چنین بازیهایی را با هم بازی کنند.

شب همه در هتلی اسکان داده شدند و فردا صبح به محل کار خود برگشتند.

]]>

Posted in Uncategorized | Comments (2)

شوفر یا …

June 2nd, 2011

<![CDATA[من نفهمیدم به عنوان معمار نرم‌افزار استخدام شدم یا شوفر !
این هفته حدود ۱۰۰۰ کیلومتر رانندگی کردم. برای دیدن رئیسم باید می‌رفتم فرانسه. البته بیشتر مسیر از تو بلژیک می‌گذشت.
نحوه مسافرت تو شرکت هم داستان جالبی داره. اول گواهینامه رانندگی رو باید به مسئول مربوطه در شرکت تحویل داد. بعد از تایید این مسئوله، درهای اتاق ماشین و پارکینگ با کارت پرسنلی باز می‌شوند. اتاق ماشین یک تابلو دارد که باید روزی که می‌خواهید از ماشین استفاده کنید را روی آن با ماژیک علامت بزنید. شرکت سه ماشین برای این گونه مصارف دارد. 
هر ماشین در میزی کشوی مخصوص خود را دارد. کلید ماشین، کارت بنزین و دفترچه ثبت مسافرت در آن قرار داد. هر نفر بعد از استفاده از ماشین موظف است که باک ماشین را پر کند و ماشین را باک پر تحویل دهد. هزینه بنزین زدن با کارت بانکی که در کشو موجود است باید پرداخت شود. در دفترچه ماشین، کیلومتر ابتدا و انتها،‌ دلیل سفر و مشخصاتی مثل این در یک سطر توسط راننده باید ثبت شود.]]>

Posted in تجربه | Comments (0)