Augmented Reality

April 21st, 2011

<![CDATA[
چند روز پیش رفته بودیم ویسبادن، یک سری به فروشگاه لگوش زدیم. از یک تکنولوژی جالبی برای جلب مشتری استفاده کرده بودند. به این ترتیب که یک دوربین مدار بسته و یک مانیتور نصب کرده بودند. تصویر دوربین همزمان در مانیتور پخش می‌شود. بچه‌ها با انتخاب یکی از محصولات سری شهر لگو و قراردادن جلو دوربین با منظره جالبی رو به رو می‌شدند.  به محض قرار گرفتن مناسب جعبه لگو در مقابل دوربین،‌ ناگهان در تصویر منعکس شده در مانیتور، اسباب بازیهای داخل جعبه جان می‌گرفتند و روی جعبه به گونه‌ای که اجزا و کارکرد اسباب بازی داخل جعبه رو توضیح دهند، به حرکت در می‌آمدند.

در این لینک ویدئویی از این تکنولوژی رو می‌توانید ببینید:

http://www.youtube.com/watch?v=PGu0N3eL2D0

]]>

Posted in Uncategorized | Comments (0)

Leave a Reply