بازی مهره‌ شیشه‌ای

January 29th, 2011

<![CDATA[

بالاخره تمام شد. کتاب «بازی مهره شیشه‌ای» اثر هرمان هسه. یکی از دوستان این کتاب را معرفی کرد. یک نگاهی انداختیم، دیدیم آمازون دست دومش رو با قیمت خوب می‌فروشد. سفارشدادم. فردای همان روز دیدم در کتابخانه شهر، نسخه فارسی آن وجود دارد. گفتم بگذار انگلیسی بخوانیم، شاید دو زار رفت روی سوادم. شروع کردن کتاب همان و سعی بین صفا و مروه کتاب و دیکشنری همانیک صد صفحه‌ای که خواندم،‌ دیدم این طوری که نی‌شود. دیدم بهتر است به همان نسخه فارسی قناعت کنم و بقیه‌اش را با سرعت بیشتری بخوانمحالا حالا مانده تا هرمان هسته را بتوانم به انگلیسی بخوانم و خدا می‌داند کی آن را به آلمانی می‌توانم بخوانمفکرمی‌کنم. این آخرین اثر هرمان هسه باشدتو همان مایه‌های سیذارتاست با اغراق کمترانتهای کتاب هم سه داستان کوتاه از ابرمردان در محیطها و زمانهای متفاوت آورده شده در سفر آخرم به تهران دو کتاب از فروید خریدماولیش در مورد روانشناسی و علوم غریبه استاگر چیز جالبی بود، همینجا یک چیزی در موردش می‌نویسم.

 

]]>

Posted in خواندنی | Comments (0)

Leave a Reply