کتاب الی

October 31st, 2010

<![CDATA[اول بگم، این الی اون الی نیست !

دیشب فیلم «کتاب الی» را دیدم. ماجرای فیلم بعد از جنگی تخیلی است که باعث نبودی تمدن به شکل امروزی‌اش شده است. الی، سیاهپوستی است که انتقال تنها انجیل باقیمانده به غرب، جاییکه از آن استفاده مناسب خواهند کرد، توسط ندایی درونی  به عنوان وظیفه برایش تعریف شده است و ایمان دارد که موفق به انجام این کار خواهد شد. سی سال در راه این ایمان به سمت غرب با پای پیاده در حرکت است.

چند نکته در فیلم برام جالب بود. اول اینکه مطابق معمول فیلمهای این‌ چنینی، در این فیلم، این آمریکاییها هستند که می‌دانند که با انجیل چه کنند و درست از آن استفاده کنند. بقیه  انجیل را برای تسلط به مردم می‌خواهند و بس.

جنگی هم که باعث همه این نابودی شده، مبدا مذهبی داشته است. ولی حامل کتاب، هیچگاه جنگی را شروع نکرده‌اند و به اصطلاح دنبال دردسر نمی‌گردند. این بقیه هستند که آنها را مجبور به واکنش می‌کنند.

در انتها کتاب توسط آمریکاییهای متمدن، کنار نسخه‌ای از قرآن، تورات، و سایر کتابهای مذهبی، نگهداری می‌شود.

به نظرم تبلیغات باید بطئی‌تر صورت گیرد و این چنین علنی و وقیحانه اثر معکوس خواهد داشت


]]>

Posted in Uncategorized | Comments (0)

Leave a Reply