تکامل و تعریف حد

July 25th, 2010

<![CDATA[
/**//*]]]]>*/

یکی
از مشکلاتی که باور تئوری تکامل را مشکل
می‌کند، مسئله پیچیدگی بیش از حد بسیاری
از گونه‌های حیات است
. یک
مثال تاریخی، چشم انسان است.
پیچیدگی
چشم و استفاده ماهرانه از تکنیکیهای
اپتیکی در این عضو به قدری است که باور
ایجاد تکاملی آن را مشکل می‌‌کند.
بسیاری از استدلالها در
رد تئوری تکامل داروین، بر مثال چشم مبتنی
هستند.

حتی
خود داروین نیز، در این مورد خاص کمی شک
داشت.
این نقل قول از
داروین است:

«من
اعتراف می‌کنم که فرض اینکه چشم، با همه
قابلیتهای غیرقابل کپی‌برداریش در تنظیم
(Focus)
برای تطبیق روی
اجسام در فاصله‌های مختلف، در تنظیم
مقدار نور ورودی، در جبران‌سازی خطای
ایجاد شده توسط کرویت چشم و در رنگها توسط
انتخاب طبیعی ایجاد شده باشد، حماقت در
اعلای درجه خود است»

مثالی
که خواهم آورد، شاید به درک و باورپذیری
چگونگی ایجاد مکانیزمهای بسیار پیچیده
توسط انتخاب طبیعی کمک کند.
این
مثال تعریف حد بی‌نهایت در ریاضیات
دبیرستانی است.

طبق
تعریف حد تابع y=f(x)
وقتی
x
به سمت x0 میل
می‌کند بی‌نهایت است اگر به ازای هر M
بزرگتر از صفر دلخواه، عدد
مثبت e
وجود داشته باشد
که اگر فاصله x , x0
کمتر
از e
باشد، بتوان نتیجه
گرفت قدر مطلق f
بزرگتر
از M
است.یعنی
هر چقدر که بخواهیم، M
را
می‌‌توانیم بزرگ کنیم به شرط آنکه x0
را به اندازه کافی به x
نزدیک کنیم. میزان
بزرگی یا کوچکی مهم نیست.

همین
استدلال در مورد حجم پیچیدگی موجودات
برقرار است.
پیچیدگی
یک عضو را به هر اندازه دلخواه می‌توان
زیاد کرد، مشروط بر آنکه زمان کافی برای
انتخاب طبیعی وجود داشته باشد.

شاید
مشکل را بتوان به تصورناپذیری یک میلیارد
سال، زمانی که تصور کنونی برای زمان تکامل
موجودات در وضع کنونی است، تبدیل کرد.مرجع:http://creation.com/did-eyes-evolve-by-darwinian-mechanisms

]]>

Posted in Uncategorized | Comments (5)

5 Responses to “تکامل و تعریف حد”

 1. سولوژن Says:

  سلام،

  لابد می‌دانید که منبع‌تان راجع به تکامل یک سایت غیرعلمی و creationistای‌ است دیگر، نه؟

 2. سعید Says:

  نه نمی‌دانستم. ولی من از موضع اثبانی سایت را مثال نزدم. می‌خواستم نظر این گروه را بیان کنم.

 3. سعید نوروزی Says:

  سلام

  وقتی ایران بودی ، گفتگو مون در مورد نظریات داروین ناقص موند. من پرسیدم نظر داروین در مورد سلول اولیه چی بود ، و شما جوابی ندادید. اما نظریات دین اسلام در تمام موارد ، اعم از قبل از حیات ، حیات و بعد از حیات دنیوی کامل و فانع کننده است. البته اگر با چشم باز و بدون قصد و قرض مورد بررسی قرار بگیرد.

  خیلی از افراد ادیان را با مبلغین و مجریان آنها می شناسند نه حقیقت خود دین.

  یکی از برکات من تو زندگی آشنایی با شما و اگر قبولم داشته باشید دوستی با شما است.

 4. من میان فاصله ها هستم Says:

  پارامتریست زمان در گرو افکار.

 5. آریا Says:

  ظلم خلفت در این است بقیه پایین تر از خدا هستن
  برای همین ایده قبل ستایشی نیست

Leave a Reply