دلتنگی

May 10th, 2010

<![CDATA[
دلم برای خیلیا تنگ شده ! برای خیلی چیزا !
]]>

Posted in Uncategorized | Comments (4)

4 Responses to “دلتنگی”

 1. بابا Says:

  سلام خیلی ها هم برای شمادلشان تنگ شده ولی چه میشه کرد جز صبر

 2. ایوان Says:

  خیلی وقت بود که میخواستم به ات زنگ بزنم ولی اونقدر دست دست کردم که تقریبا از دست رفت.
  بعد خبر رسید که تو هم رفته ایی.
  باز هم دیز شد ولی از ارزش تو کم نشد.
  هر گاه …می شود در ذهنم جان میگیری .
  تقریبا هر روز .
  مراقب کودکانت و سنجاب ها باش.

 3. سعید Says:

  ؟؟

 4. سعید میرزایی Says:

  سلام آقا سعید نمی شناسم کی هستی همینجوری بهت سر زدم اسمم سعید میرزایی ولی من تو ایرانم جاتو پر کردم

Leave a Reply