Archive for May, 2010

وبلاگ جدید

May 26th, 2010

<![CDATA[تصمیم گرفتم که اطلاعات و تجربیات جدیدم رو در مورد زندگی در آلمان، در وبلاگ جداگانه‌ای بنویسم.

اینجا میشه پیداش کرد

http://lifeingermania.wordpress.com

]]>

Posted in Uncategorized | Comments (3)

دلتنگی

May 10th, 2010

<![CDATA[
دلم برای خیلیا تنگ شده ! برای خیلی چیزا !
]]>

Posted in Uncategorized | Comments (4)

سنجاب کشی

May 5th, 2010

<![CDATA[امروز تو راه رفتن به سر کار، نزدیک بود با دوچرخه یک سنجاب رو زیر بگیرم.‌ خدا رحم کرد !

]]>

Posted in Uncategorized | Comments (4)