درماندگی

April 11th, 2010

<![CDATA[
الان احساس درماندگی یک آدم بیسواد رو خوب میفهمم !
]]>

Posted in Uncategorized | Comments (2)

2 Responses to “درماندگی”

  1. لیلا Says:

    چرا چی شده ؟ کجا رفتی تو دیوار 😛

  2. ندا Says:

    حالا می فهمید که امثال منه بیچاره از مغز و بهره هوشی بویی نبردم چی می کشم؟

Leave a Reply