پول خرد

March 8th, 2010

<![CDATA[تو مملکتی که دیگه چیزی کمتر از یک یورو نیست و مثلا بستنی کیمی یک یوروست، اینا موقع پس دادن پول تا سنت آخرش را حساب می‌کنن و برمی‌گردونن. فروشگاهها هم همه پول خورد دارن.


]]>

Posted in Uncategorized | Comments (1)

One Response to “پول خرد”

  1. لیلا Says:

    تازه شده مثل ایران. 😛

Leave a Reply