ماهواره

March 7th, 2010

<![CDATA[یک نکته جالب در مورد ماهواره. با اینکه اینجا ماهواره آزاده، تو فروشگاهها هم انواع و اقسام رسیورها با اندازه ها و قابلیتهای مختلف پیدا میشه، ولی از دیش رو پشت بومها خیلی خبر نیست و از هر چند تا خونه یکیشون داره.بیشتر مردم به جای ماهواره از تلوزیون کابلی استفاده میکنن.

برعکس ایران که ماهواره ممنوعه، تجهیزاتش زیرزمین خرید و فروش میشه و تقریبا پشت بوم همه خونه ها هست.


]]>

Posted in Uncategorized | Comments (0)

Leave a Reply