کیک پرتقالی

December 26th, 2009

<![CDATA[/*<![CDATA[*/

/*]]]]>*/

امروز سومین کیک پرتقالی زندگیم رو هم درست
کردم. از روی کتاب آشپزی رزا منتظمی. نصیحت اینکه اگر خواستید سفیده تخم مرغ را
بزنید تا سفت شه، اطمینان پیدا کنید که سفیده مورد بحث، ناخالصی نداشته باشه. نکته
دوم اینکه از آب پرتقال تازه توش استفاده کنید. مزه اش بهتر میشه! هنوز که تلفات
نداده !

]]>

Posted in Uncategorized | Comments (4)

4 Responses to “کیک پرتقالی”

 1. لیلا Says:

  واجب شد یکبار کیک درست کنی بیایم بخوریم ، کیکی که شما درست کنید واقعا خوردن دارد ، حالا چی شد آشپز شدی ؟ 🙂

 2. سعید Says:

  بسم ا…
  دیدن زیادی دارم لاغر می شم، گفتم یک کم به خودم برسم !

 3. لیلا Says:

  به دوستانی که کیک سعید را امتحان نکرده اند پیشنهاد می کنم حتما تستش کنن. از ما گفتن کیک خوبی را از دست می دهید ها. 😛

 4. سعيد Says:

  پس هنوز زنده​ايد ! خب خدا را شکر کارتون به بيمارستان نکشيد.

Leave a Reply