آسمان بینی

October 13th, 2009

<![CDATA[
خدا بخواهد، فردا پس فردا، تلسکوپم عیال رو کول می‌کنیم و میریم یکی از بیابونهای اطراف، ستاره بینی. فقط یک فکری باید به حال باربند برای حمل تلسکوپ و باطری لپ تاپ بکنم. اگه کسی پایه است، بسم ا…
]]>

Posted in Uncategorized | Comments (1)

One Response to “آسمان بینی”

  1. یک آشنا Says:

    مواظب باشید تو بیابان گم نشوید 😉
    دیر گفتید ور گرنه ماهم پایه بویدم 😛
    ان شاالله که حسابی خوش بگذره .

Leave a Reply