پاریس – 5

November 6th, 2008

<![CDATA[

دو شنبه رفتم لوور. اون طور که خونده بودم، شلوغ نبود. از مترو مستقیم به زیر هرم شیشه‌ای راه داره. بلیط رو هم از یک بقالی تو راه میشه خرید. اول به سفارش دخترم، رفتم دنبال تابلوی مونالیزا که براش عکس بگیرم. تو قسمت نقاشیهای ایتالیایی. طبعا پر از تابلوهای رنگ و وارنگ. موضوع تعداد زیادی از تابلوها، مذهبی است. یک تعدادی هم، پرتره و تصویر آدمهاست. تصاویر جنگها هم دیده می‌شود. بعدش رفتم سراغ  آثار باستانی. مصر، آثار باستانی جالبی داشت. برام جالب بود که آرم فروهر را که تو ایران قدیم و مثلا در تخت جمشید وجود دارد، دو سه بار تو نقاشیهای مصریها که تقریبا یکی دو هزار سال قبل از تخمت جمشید وجود داشتن، رو میشه دید. تو قسمت مصر، انواع و اقسام تابوتهای مومیاییها وجود داره. یک مومیایی باند پیچی شده هم بود. دیوارها هم پر بودن از این نوشته‌های دراز مصری به همراه تصاویر آدمهای با کله روباه ، پرنده، عصا به عنوان کلمات.

سه سالن به ایران اختصاص داره. یک از این اسبهای بزرگ که سر ستونهای کاخ چهل ستول تخت جمشید بودند، صحیح و سالم و احتمالا بازسازی شده اینجا هست. چوب بالای ستون را احتمالا بازسازی کردن. یک جای توی سوریه  هم بود که مجسمهه‌های شبیه به تخت جمشید رو داشت، فقط سراشون بیشتر شبیه اسب بود. دور تا دور دیوار حیاط را با مجسمه‌ها و دیوار نوشته‌ها پر کردن. تاریخش رو یادم نیست، قبل از تخت جمشید، یا بعد از آن.

بعدش رفتم قسمت مجسمه‌ها. به اندازه مصرف پنج سال آینده، انواع و اقسام مجسمه‌های لخت و عور از مردها و زنها درحالتهای مختلف دیدم. مجسمه‌های سنگی به خصوص در قسمت چین و چروک پارچه‌های لباس، بسیار ظریف کار شدن. بعضی وقتها باورش یک کم سخته که این سنگه.

قسمت هنرهای اسلامی تا سال ۲۰۱۰ تعطیله.

یک چهار ساعتی تو تخت جمشید دور زدم و از رو نقشه تقریبا یک سومش را دیدم. فکر نکنم دیگه فرصت کنم بقیه اش را ببینم. از بعد از ظهر هم که همکارا رسیدن و از تنهایی در اومدم و فعالیتهای مربوط به کار شروع شد.

]]>

Posted in Uncategorized | Comments (1)

One Response to “پاریس – 5”

  1. شیوا Says:

    ممنون که اول از مونالیزا عکس گرفتی.ولی نمی دونی چقدر دلمون برات تنگ شده بود

Leave a Reply