آنی بود

May 16th, 2008

<![CDATA[
آنی بود درها وا شده بود.

برگی نه، شاخی نه، باغ فنا پیدا شده بود.

مرغان مکان خاموش، این خاموش، آن خاموش. خاموشی گویا شده بود.

آن پهنه چه بود ؟ با میشی، گرگی همپا شده بود.

نقش صدا کمرنگ، نقش ندا کمرنگ، پرده مگر تا شده بود ؟

من رفته، او رفته، ما بی ما شده بود.

زیبایی تنها شده بود.

هر رودی دریا، هر بودی بودا شده بود.

حیف ما نبودیم !


]]>

Posted in Uncategorized | Comments (3)

3 Responses to “آنی بود”

 1. یک آشنا Says:

  شعر جالب و زیبایی بود .
  شاعرش کی است ؟

 2. سعید Says:

  این شعر مال سهراب سپهری است که محسن نامجو در یکی از ترانه هاش خوانده

 3. شیوا Says:

  آآآآنی بودددرها

Leave a Reply