Archive for May, 2008

اندر فواید طرح زوج و فرد

May 27th, 2008

<![CDATA[

طرح زوج و فرد تازه شروع بود. مجبور بودم که ماشین رو چند صد متری دورتر از محل کارم، در مرز طرح زوج و فرد پارک کنم. هدفون تو گوشم بود و داشتم یک کتاب صوتی گوش میکردم. مجبور شدم برای مامور پلیس توضیح بدم که من اینجا می خواهم پارک کنم و نمی خواهم برم تو طرح. جوان بود. توجه پلیس به هدفون تو گوشم جلب شد. پرسید چی داری گوش میدی. من هم در استفاده بهینه از وقت و گوش کردن کتاب در ماشین داد سخن سر دادم و یک دو تا آدرس اینترنت هم برای دانلود کتاب صوتی. کلی کار فرهنگی

عصر که اومدم، دیدم شیشه ماشینم خورد شده. در مخفی کننده ضبط ماشین باز نشده، داشبورد باز شده و هیچ چیزی هم کم نشده.

امان از این شیشه ماشین، وقتی که خورد میشه بد جوری ریز می شه و همه ماشین رو پر می کنه.

]]>

Posted in Uncategorized | Comments (2)

آنی بود

May 16th, 2008

<![CDATA[
آنی بود درها وا شده بود.

برگی نه، شاخی نه، باغ فنا پیدا شده بود.

مرغان مکان خاموش، این خاموش، آن خاموش. خاموشی گویا شده بود.

آن پهنه چه بود ؟ با میشی، گرگی همپا شده بود.

نقش صدا کمرنگ، نقش ندا کمرنگ، پرده مگر تا شده بود ؟

من رفته، او رفته، ما بی ما شده بود.

زیبایی تنها شده بود.

هر رودی دریا، هر بودی بودا شده بود.

حیف ما نبودیم !


]]>

Posted in Uncategorized | Comments (3)

محسن نامجو

May 10th, 2008

<![CDATA[

همسر بانو معتقد است که من در بعضی امور، از جمله موسیقی گیری هستم. یعنی اینکه یک دفعه یک چیزی میفته تو مغزم و تا چند هفته فکر و ذکرم میشه. فکر کنم در یکی از پستهام راجع به گیرم به نصرت فاتح علیخان یک چیزهای نوشته باشم.

چند وقتیکه به محسن نامجو گیر دادم.سبک موسیقی جالبی داره. بعضی از موسیقی هاش معلوم نیست شوخیه یا جدی. نوآوریهای خاصی تو کاراش داره. مثلا قاطی کردن شعرهای هموزن و قافیه از شعرای مختلف، خواندن اشعار کهن ایرانی در قالبهای غربی که بعضا خیلی جالب از آب در آمدن.  مثلا آهنگ تلخی نکند شیرین زغنم، شعر مولوی است که در اجرای نامجو، لحن ریتمیک خاص اشعار مولوی درش داد می‌ زند.

به نظرم یکی دو تا آلبوم رسمی هم بیرون داده که ترنج یکیشه. بعضی از آهنگاشو که من دوست دارم، اینان:

دیازپام، ترنج، بیابان را سراسر مه گرفتست، تلخی نکند شیرین زغنم

این هم یک لینک جالب مرتبط  از وبلاگ بانوی کویر

 

]]>

Posted in Uncategorized | Comments (0)