چمن

April 23rd, 2008

<![CDATA[
تو محوطه بانک،  یک فضای سبزی مختصری درست کرده‌اند.یک دریاچه کوچولو که دور و برش چمن و گلکاری شده و بعضا دو تا قوی خیلی خوشگل هم توش دیده میشه. این دریاچه از راهرویهای شرقی ساختمان دید خوبی داره. دیروز پریروزها، مسیرم را از کنار این چمنها انداختم. چه بوی مست کننده ای داره بوی چمن. چه خاطراتی از کودکی و بزرگسالی را برای آدم زنده می‌کنه. بچه که بودم جلو خونمون یک محوه چمن کاری شده بود. بوی علف کنده شده با ماشینهای چمنزنی دستی، هنوز تو دماغمه.

هیچ کسی یک محوطه چمن قابل پیک نیک سراغ نداره ؟ غیر از اونهایی که دور و بر اتوبان مدرسند و فکر می کنم نمیشه توشون رفت.

]]>

Posted in Uncategorized | Comments (0)

Leave a Reply