افتتاح آلبوم عکس اینترنتی

March 27th, 2008

<![CDATA[

بدینوسیله راه اندازی آلبوم اینترنتی در آدرس زیر را اعلام می‌دارد. امید است این اقدام، قدمی هر چند کوچک در راه دراز اعتلای فرهنگ تفاهم و تعامل به حساب آید.http://picasaweb.google.com/smirzai

]]>

Posted in Uncategorized | Comments (0)

Leave a Reply